JOSÉ MARÍA DÍEZ

 
Prana

PRANA I
Grafito sobre papel, 25x46 cm

PRANA II
Grafito sobre papel, 25x46 cm

PRANA III
Grafito sobre papel, 25x46 cm

PRANA IV
Grafito sobre papel, 25x46 cm

PRANA V
Grafito sobre papel, 38x46 cm

PRANA VI
Grafito sobre papel, 21x44 cm

PRANA VII
Grafito sobre papel, 21x60,5

PRANA VIII
Grafito sobre papel, 24x33 cm

PRANA IX
Grafito sobre papel, 21x33 cm

PRANA X
Grafito sobre papel, 11x20 cm

PRANA XI
Grafito sobre papel, 11X20 cm

PRANA XII
Grafito sobre papel, 14X15,8 cm